Services‎ > ‎

נהלי איכות

אנו מספקים שירותי כתיבת נוהלי איכות לחברות
המיקוד שלנו הוא בכתיבת נוהלים בשפה האנגלית לחברות מוטות ייצוא

מערך הארגון נגזר ממדיניות האיכות בארגון.
לרוב מערך האיכות בארגון תואם לדרישות התקן 2008:ISO9001,AS9100. 
כמו כן ארגונים רבים כוללים במערכי האיכות שלהם גם את נושאי:
  • בטיחות וגהות בתעסוקה
  • בטיחות ואיכות בתעבורה
  • מדיניות איכות הסביבה
 המערך המשולב פועל לפי נהלים מתועדים ומבוקרים, המכסים את דרישות התקנים הרלוונטיים ודרישות תחיקתיות מתאימות, וכן פעילויות נוספות בהתאם לצורך. 

תיאור מפורט של הפעילות שלנו נמצא ב www.iso9001practice.com.
כמו כן ניתן להוריד תקנים בקישורים הנמצאים שם (לאתרים אחרים).

מטרות הנהלים:
ייצור שפה משותפת ברורה ואחידה בארגון על פי התקנים שהארגון פועל לפיהם, קביעת הגורמים האחראים בארגון למימוש הנהלים.

להלן רשימת נהלי איכות לחברה שאנו מתמחים בהכנתם - לחץ על הקישור המתאים

Comments