Obsolescence Israel

מערכות רבות כוללות מרכיבים אלקטרוניים רבים, שהם בעלי אורך חיים וייצור הקצרים מהמערכות עצמן. הדבר בולט במיוחד במערכות צבאיות אשר מתוכננות להיות בשירות שנים רבות.
הבעיה של רכיבי אובסוליט
(obsolete components)
בולטת אפילו כבר בשלב התכנון והייצור משום ההתבססות על רכיבים תעשייתיים אשר אורך חייהם נע בין שנתיים ל- 5 שנים, ואשר נדרש להצטייד בהם בכל הכמות הנדרשת למערכות, חלקי החילוף ותקופת האחריות והתיקונים כבר בשלב הראשון של הפרויקט.

גלבוע ייעוץ הנדסי עוסקת בחיפוש ואיתור רכיבים שהופסק ייצורם ושיווקם בעולם (רכיבי
Obsolete).
המומחיות שלנו היא בחיפוש מורחב בכל העולם, ולא רק מיקוד במספר חברות בעלות סטוקים של רכיבים.
אנו יודעים לאתר רכיבי מחשב, רכיבי
RF, רכיבי IC שונים, תוכנות + רישיונות, מעבדים, זיכרונות וכדומה.

מדוע להשתמש בשירותנו?
אנו פועלים בצורה ממוקדת עבור הלקוחות שלנו בתחום הרכיבים.
אנו מכירים את השוק ואת אפשרויות השונות לאיתור רכיבים.
אנו מביאים את הרכיבים ללקוח תוך מספר ימים מרגע אישור ההזמנה.
אנו פותרים לאנשי הרכש בארגון את הצורך לחפש מספר פריטים בודד, ולאפשר להם להתמודד עם עיקר הפעילות שלהם.

צרו איתנו קשר ב-
obsolescence@gilboa-ltd.com
או בטלפון 072-2503883,  054-5438883.

Try our services for Obsolescence at www.gilboa-ltd.com

 
Ċ
Dan Gilboa,
Jul 5, 2012, 9:11 PM
Comments