Services‎ > ‎Document / Standard Searching‎ > ‎MSDS‎ > ‎

MSDS Israel

גיליון מידע בטיחות חומרים MSDS הוא גיליון הכולל מידע הנוגע למאפייניו של חומר מסוים. הגיליון נועד לספק למהנדסים ולעובדים המתעסקים עם החומר ולכוחות חירום את מידע והנהלים לטיפול או לעבודה עם חומר זה בצורה בטוחה. הגיליון כולל מידע כגון מאפיינים פיזיקליים (נקודת התכה, נקודת רתיחה, נקודת התלקחות, וכיוצא בזה), רעילות, השפעות בריאותיות, עזרה ראשונה, ריאקטיביות, איחסון, הובלה, סילוק, ציוד מגן, ונהלים לטיפול בסילוק החומר.

הפורמט המדויק של הגיליון יכול להשתנות, ולעתים קרובות ישנם שני סוגי גליונות בטיחות לחומר אחד - הראשון מקוצר, לשימוש במקרה חירום ובו נמצא מידע לטיפול מיידי, ושני מורחב, לקריאה לפני שימוש ראשון בחומר.

הפורמט המקובל כולל 16 פסקאות.

 שימוש נרחב נעשה בגיליונות בטיחות חומרים לקיטלוג מידע אודות כימיקלים. המידע בגיליון בטיחות חומרים עשוי להכיל הוראות לשימוש בטוח בכימיקל וסיכונים אפשריים הכרוכים בשימוש בו.

בישראל (וכן במרבית מדינות העולם) - יצרן, יבואן, סוכן או משווק של חומר מסוכן מחויב על פי חוק, לצרף גיליונות בטיחות לחומרים שאותם הוא מספק.

במקום עבודה שמוחזקים בו חומרים מסוכנים מעל כמות מסוימת חלה חובה להחזיק בהישג ידם של העובדים גיליון בטיחות לכל חומר מסוכן שמקום העבודה מחזיק. בנוסף, המעביד מחויב להביא לידיעת עובדיו את תוכנם של גליונות הבטיחות של החומרים איתם הם עובדים - ואלו מחויבים לפעול על פי ההנחיות הרשומות בו.

גלבוע ייעוץ הנדסי עוסקת באיתור מסמכי MSDS לפי דרישת הלקוח.

ניתן לצור קשר ב info@gilboa-ltd.com

Comments